Nyheder

Indefrysningsordningen

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort Indefrysningsordninger for el, gas og fjernvarme for husstande og virksomheder i Danmark, per den 1. November 2022. Her kan man finde information om indefrysningsordningen, og om den er aktuel for din virksomhed. Man kan tilmelde sig Indefrysningsordningen længere nede på denne side. Hvordan virker Indefrysningsordningen? Vælger man at tilmelde sig ordningen, vil […]

Pakkeleverancer, nu på bæredygtigt biometan

Biogas Express A/S har sammen med Lund Thunbo ApS projekteret et helt nyt tankanlæg hos PostNord i Brøndby.Indvielsen fandt sted torsdag den 8. september.Som et led i PostNords strategi for bæredygtighed og målsætning om at være fossilfri i 2030, skulle centralens nye biogas tankanlæg indvies.Anlægget skal servicere PostNords 10 nye IVECO S-WAY-lastbiler, der drives af […]

Afklaring: situationen i Ukraine

Ruslands invadering af Ukraine berører os alle i mere eller mindre grad. Priserne stiger, efterspørgslen på alternativ energi stiger, og ikke mindst fokusset på naturgas og gas i særdeleshed er også steget drastisk. Som en virksomhed der netop beskæftiger sig med gas, om end den grønne slags, kan det stadig ikke undgås at have indflydelse […]

En sidste notits fra Biogas Express-teamet inden jul og nytår

År 2021 er ved at være omme, og fornyeligt er der fra 16. december 2021 blevet offentliggjort et helt nyt udspil til den grønne gasstrategi. Heri bliver ”biogas” nævnt 206 gange på 40 sider. Det indikerer kraftigt at biogas er et element i fremtidens grønne energisystem. Hos Biogas Express kunne vi ikke være mere enige. […]

Hvad er forskellen egentlig på biogas og naturgas?

Egentlig burde det jo sige lidt sig selv, hvad forskellen på et fossilt og et ikke fossilt produkt er, men ordet ”naturgas” kan hurtigt forvilde selv det fleste. For burde det ikke være et naturligt produkt? Men fakta er dog at naturgas er et fossilt brændstof, der ikke er kommet op til overfladen særlig naturligt.   […]

Halm, den gyldne underudnyttede biomasse til biogas

Overalt hvor der dyrkes kornafgrøder, uanset om det er hvede til brød eller byg til øl, om det er i Danmark, Tyskland eller Schweiz, vil der altid være en sidestrøm af halm. Primært halm (tørt og lagerstabilt) er et vidunderligt produkt med så forskellige derivater som foder og strøelse til dyr, cellulose til emballagematerialer og […]

Power2X – Fremtidens nye og vedvarende energikilde

Power2X er på de fleste energiinteresseredes læber. Udsigten til et markant anderledes energisystem, hvor vi får vores energi fra mange forskellige kilder og teknologier er enormt interessant. Produktion af elektricitet har historisk set været en begrænsende faktor. Med de seneste årtiers udvikling af vedvarende energikilder som vind og sol, der producerer, når vinden blæser og solen […]

Biogas kan være med til at imødekomme flere af FNs verdensmål

Biogas og biogasindustrien kan være med til at imødekomme flere af FNs verdensmål og skabe bæredygtige forhold inden for landbruget og samfundet. Vi har ved Biogas Express opstillet de specifikke mål som biogas kan være med til at indfri og samtidig forsøgt at forklare hvordan: Mål 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt […]

Rul til toppen