Halm, den gyldne underudnyttede biomasse til biogas

halm biogas

Overalt hvor der dyrkes kornafgrøder, uanset om det er hvede til brød eller byg til øl, om det er i Danmark, Tyskland eller Schweiz, vil der altid være en sidestrøm af halm. Primært halm (tørt og lagerstabilt) er et vidunderligt produkt med så forskellige derivater som foder og strøelse til dyr, cellulose til emballagematerialer og endda byggematerialer, og bør som sådan bruges til industrielle eller landbrugsmæssige værdiskabende processer. Noget af den primære kvalitetshalm bruges i kraftvarmeværker omdannet fra fossilt
kul til bæredygtig biomasse. Men den årlige forskydningsmængde af halm, og logistikken efterlader store mængder uudnyttede rester på markerne.
I 2020 var 41,5 % af halmen i Danmark efterladt på markerne og blev ikke brugt til andet en at blive pløjet ned.

At pløje halm ned kommer med en pris på øgede uproduktive drivhusgasemissioner, når halmen nedbrydes, og fordelene ved at forbedre jordens frugtbarhed og struktur ved at returnere en kulstofkilde til jorden. Men der er måder at realisere den energimæssige værdi, der er knyttet til ovennævnte uproduktive drivhusgasemissioner, uden at kompromittere halmens jordforbedrende egenskaber. Et af svarene er biogasanlæg.

De 41,5% halm, der er tilbage på markerne i Danmark, svarer til 2.276.300 tons. Med standard biometan-potentialer for halm er dette lig med 446.698.151 Nm3 eller 4.939 GWh. Og dette ekskluderer halmen, der bruges som strøelse og uden at kompromittere nogen af de andre anvendelsesveje for halm. Ved at fordøje halm i et biogasanlæg udnyttes og bibeholdes den energimæssige værdi, der er lagret i afgrøden, og effektivt omdanner den uproduktive drivhusgasemission til en produktiv drivhusgasemission gennem et menneskeskabt kulstofkredsløb. De ufordøjelige dele af halmen vil blive returneret til markerne med gennem det øgede gødningsprodukt, hvor det vil opbygge langsigtet kulstof fra jorden.

Halm er en af nøglerne til at optimere og øge biogasproduktionen fra landbrugsrester i hele Europa. Da markedet for halm af god kvalitet vil sikre, at efterspørgslen efter disse procesveje vil blive imødekommet, bør sekundær kvalitet og uudnyttet halm frit anvendes til biometanproduktion, hvilket realiserer den energimæssige værdi, der er bundet i denne gyldne ressource.

Halm, den gyldne underudnyttede biomasse til biogas

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen