Pakkeleverancer, nu på bæredygtigt biometan

Biogas Express A/S har sammen med Lund Thunbo ApS projekteret et helt nyt tankanlæg hos PostNord i Brøndby.

Indvielsen fandt sted torsdag den 8. september.
Som et led i PostNords strategi for bæredygtighed og målsætning om at være fossilfri i 2030, skulle centralens nye biogas tankanlæg indvies.
Anlægget skal servicere PostNords 10 nye IVECO S-WAY-lastbiler, der drives af biogas frem for diesel.
Dette er endnu et skridt i retningen af PostNords realisering af deres ambitiøse målsætning som sker i tæt samarbejde med Biogas Express A/S.
Anlægget er produceret og leveret af italienske Safegas.
Det nye anlæg blev indviet af transportminister Trine Bramsen.

Eget tankanlæg giver fordele
De ti PostNord-lastbiler, der kører på biogas, sparer nu turen omkring tankstationen og bliver i stedet tanket på PostNords eget anlæg på PostNords pakketerminal i Brøndby.

– Vi har alle sammen et ansvar for at drive den grønne omstilling fremad, og i transportbranchen går vi foran ved selv at investere i løsninger og teknologi, der har effekt her og nu. At have vores eget tankanlæg på terminalen sparer både køretid og brændstof, mens vi venter på, at en offentlig infrastruktur for fossilfri drivmidler kommer på plads, siger PostNords direktør Peter Kjær Jensen.

Biogassen i tankanlægget er bæredygtighedscertificeret komprimeret biogas, såkaldt (CBG), der er produceret i Danmark af blandt andet husdyrgødning fra køer og grise.
Under kørslen mindskes ikke bare udledningen af CO2, men biogas udleder desuden færre partikler og mindre NOx-gasser, end hvis lastbilen kørte på diesel.

Allerede ved udgangen af 2020 havde PostNord på kun 10 år mindsket sin CO2-udledning i Danmark med 68%.
I 2025 er målet at reducere koncernens CO2-udledning med 40 % sammenlignet med 2020.
Og som nævnt er 2030 målsætningen, at PostNord skal være 100 % fossilfri.

Minister lagde vægt på betydningen af biogas
De mere end 50 deltagende ved arrangementet, fik prominent besøg da Transportminister Trine Bramsen var inviteret til at komme og holde tale og få æren af at klippe båndet til tankanlægget.
Der blev i åbningstalen lagt stor vægt på, hvor vigtigt det er, at danske virksomheder går forrest og viser vejen mod en grønnere fremtid, ved netop at implementere grønne tiltag i deres drift.

– I dag er vi vidne til en virksomhed, som handler på et for Danmark utroligt vigtigt område, nemlig den grønne omstilling. Det viser I med al tydelighed og stor ros herfra, sagde Transportminister Trine Bramsen i sin tale.

Dimensionering og omtanke i design er vigtigt
Anlægget er dimensioneret så der kan tankes to lastbiler lige efter hinanden på 3-4 minutter, hvilket giver en smidig og hurtig påfyldning.
Det er meget bedre end at tanke ude byen, hvor vi ofte oplever at trykket ikke er tilstrækkeligt og påfyldning af gas derfor tager uforholdsmæssigt lang tid, lyder det samstemmende fra chaufførerne. PostNords nye anlæg er konstrueret således, at det fylder lastbilerne med ca. 30 kg/min, og hvis anlæggets såkaldte gasbank tømmes tilstrækkeligt, overgår anlægget til at påfylde lastbilerne direkte fra kompressoren, hvilket sikrer at påfyldning aldrig tager mere end maksimalt 15 minutter.

Foto: Emil Agdal

Certificeret Biometan i tanken
Gassen der fyldes på PostNords lastbiler, er dansk produceret certificeret opgraderet biogas, og produceres på biogasanlægget Thorsø Miljø- og Biogasanlæg.
Gassen leveres af Biogas Express som med hver eneste leverance af gas medsender en bæredygtighedsdeklaration, en såkaldt PoS (Proof of Sustainability) samt et oprindelsesgaranti dokument, en GoO (Gaurantee of Origin).
Med disse dokumenter garanteres det at den gas der fyldes på lastbilerne, er bæredygtigt produceret og det fremgår også hvilke biomasser der er anvendt til gasproduktionen.PostNords har i indeværende år sparet 700 tons CO2 ved at køre på biogas.Billedtekst med Knud på foto: Her ses direktør for Biogas Express og bestyrelsesformand i Fremsyn Knud Boesgaard ved indvielse af biogas-tankanlægget i Brøndby.

Tekst: Bioenergimagasinet v. Kris Vetter.
Foto: Emil Agdal Fremsyn.

Pakkeleverancer, nu på bæredygtigt biometan
Rul til toppen