Afklaring: situationen i Ukraine

Ruslands invadering af Ukraine berører os alle i mere eller mindre grad. Priserne stiger, efterspørgslen på alternativ energi stiger, og ikke mindst fokusset på naturgas og gas i særdeleshed er også steget drastisk. Som en virksomhed der netop beskæftiger sig med gas, om end den grønne slags, kan det stadig ikke undgås at have indflydelse på hele markedet, og derfor er det også vigtigt for os at skabe transparens overfor vores kunder; 

Den nuværende situation i Ukraine og Europa har tydeliggjort vores afhængighed af Russisk gas. Hvis man forestiller sig, at et samlet EU vil forsøge at komme denne afhængighed til livs, kunne en beslutning f.eks. være at lukke for flowet af gas fra øst via Nord stream 1. Situationen kan omvendt også blive den, at Rusland træffer beslutningen for os og afskærer os direkte fra deres gas. Hvilken vej det kommer til at gå, vil kun morgendagen vise os… 

Biogas Express følger dagligt med i udviklingen af denne situation og har derfor iværksat en nødberedskabsplan for at sikre kommunikation og overblik til vores kunder i de tænkbare scenarier, vi forestiller os, der muligvis kunne opstå, og vi lever også op til vores forpligtigelser og regeringens krav om bidrag til opfyldning af gaslagrene frem imod vinteren 22/23, således at vi med fælles hjælp kan sikre de kritiske samfundsfunktioner, der kræver et gasforbrug. 

Biogas er vigtig for Danmarks bæredygtighed og i lyset af situationen også for at være selvforsynende med gas nu og i fremtiden. Biogas Express leverer udelukkende biogas fra Biogasanlæg i Danmark og er derfor 100% uafhængige af Russisk gas i vores portefølje. Alle handler gennem os vil derfor være dokumenteret biometan med tilhørende oprindelsesgarantier og bæredygtighedsdokumentation. 

Hvis du har yderligere spørgsmål til dine gasleverancer er du altid velkommen til at kontakte os på +45  61 71 88 11 eller på mail mail@biogas-express.com.

Afklaring: situationen i Ukraine
Rul til toppen