Hvad er forskellen egentlig på biogas og naturgas?

Forskel naturgas biogas

Egentlig burde det jo sige lidt sig selv, hvad forskellen på et fossilt og et ikke fossilt produkt er, men ordet ”naturgas” kan hurtigt forvilde selv det fleste. For burde det ikke være et naturligt produkt? Men fakta er dog at naturgas er et fossilt brændstof, der ikke er kommet op til overfladen særlig naturligt.  

Naturgas 

Kort om naturgas, så er det, ligesom olie, udvundet fra undergrunden. Mikroorganismer og døde dyr har efter deres død været bevaret i undergrunden over millioner af år, hvor de har været udsat for tryk og høj varme, som over tid bliver omdannet til kvælstof, CO2, svovlbrinte, brint, helium og ikke mindst metangas. Gas stiger opad gennem jorden og planter sig i små luftlommer og kan herfra udpumpes via vand eller CO2 fra de lufttætte lommer eller reservoirers, som det hedder. Fordi naturgas er fossilt baseret, vil det også med tiden være en kilde der bliver udtømt, og samtidig så er brugen af naturgas med til at øge CO2 i atmosfæren.  

Biogas 

Biogas er, som ordet ren faktisk lyder, fremstillet af biologisk materiale. Det, der dog gør biogas specielt godt, er, at det i høj grad består af affaldsmateriale eller rester. Det gælder blandt andet sådan noget som husdyrgødning, affald fra afgrøder og husholdningsaffald. Biogasprocessen har også den fordel, at der forekommer et restprodukt i form af afgasset biomasse, der kan bruges som gødning på markerne. Det betyder, at biogas er en cirkulærøkonomi, hvor det hele fungerer som sit eget bestandige kredsløb. Dertil er biogas heller ikke med til at øge mængden af CO2 i atmosfæren, modsat de fossile brændstoffer. 

Derfor er det også vigtigt, at efterspørgslen på biogas stiger, så mængden af naturgas gradvis bliver udfaset i gasnettet, men biogasproduktionen gradvist skaleres op.  

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at anvende biogas fremfor naturgas, er du mere end velkommen til at kontakte os:

Tlf.: +45 61 71 88 11 eller på mail: mail@biogas-express.com.

Hvad er forskellen egentlig på biogas og naturgas?
Rul til toppen