Hvordan fungerer biogas egentlig som cirkulær økonomi?

circular economy biogas

I forbindelse med vores biogaslancering er der også blevet brugt tid på at få visualiseret, hvor biogassen kommer fra, og hvordan den bliver produceret, hvilket der er kommet følgende resultat ud af:

  1. I selve biogasanlægget blandes gødning, affald og slam i modtagertanken. Derefter opvarmes det blandede materiale til ml. 38 og 52 grader og bliver pumpet ind i reaktoren, hvor selve biogassen bliver produceret. Biomassen bliver opbevaret i reaktoren i op imod to-tre uger.
  2. Den afgassede gødning, som er et restprodukt fra biogasproduktionen, kan efter tiden i anlægget frasorteres og benyttes som næringsstoffer til jorden i landbruget. Denne form for afgasset gødning er bedre end kunstgødning, da der er færre lugtgener og ligeledes færre drivhusgasser bundet til gødningen, når det spredes ud på marken.
  3. Efter næringsstofferne er blevet spredt ud på marken, vil det blive til forskellige afgrøder, der enten kan blive til dyrefoder, mad til butikkerne eller den halm som dyrene står på.
  4. Disse afgrøder bliver på et tidspunkt høstet og kan i dette tilfælde komprimeres til dyrefoder til køerne.
  5. Stalden er der hvor både dyrene bliver fodret, men også der hvor meget af affaldet til biogasanlægget produceres i form af resthalm og gylle.
  6. Herefter bliver gødning og det resterende affald indsamlet og transporteret til anlægget, hvor denne proces starter forfra.

Biogassen bliver efter de to-tre uger i biogasanlægget pumpet direkte ud i gasnettet. Her bliver biogassen bl.a. anvendt som drivmiddel til båd, fly, tog og tung transport.

Hvordan fungerer biogas egentlig som cirkulær økonomi?

2 tanker om “Hvordan fungerer biogas egentlig som cirkulær økonomi?

Lukket for kommentarer.

Rul til toppen