Biogas har en central placering i indfrielsen af 2030-klimamålsætningen

Biogas infografik

Biogassektoren i Danmark bliver i anslået til at have en væsentlig effekt i forhold til realiseringen af målsætningen om en 70% CO2-reduktion i 2030, svarende til 20 mio. ton CO2-ækvivalenter.

I klimarådets nyeste evaluering af de seneste politisk vedtagne indsatser på klima- og energiområdet, der samlet set skal nedbringe emissionerne med 7,2 mio. ton CO2-ækvivalenter, forventes biogas at bidrage med 1,2 mio. ton.

Det vil sige, at godt 17% af de nyeste vedtagne reduktioner stammer fra biogassektoren. Samlet set estimeres det at 4 ud af de 20 mio. ton CO2-ækvivalenter udledningerne skal nedbringes med i 2030, skal komme fra biogasproduktionen. Biogasproduktion og -anvendelse anslås til at levere 20% af de nødvendige samlede emissionsnedbringelser.

Er du interesseret i at finde ud af, hvordan din virksomhed kan hjælpe med at nå 2030 målsætningerne? Så ring og få en uformel snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at hjælpe klimaet til fordel for fremtiden.

Biogas har en central placering i indfrielsen af 2030-klimamålsætningen
Rul til toppen