Biogas kan være med til at imødekomme flere af FNs verdensmål

FNs verdensmål

Biogas og biogasindustrien kan være med til at imødekomme flere af FNs verdensmål og skabe bæredygtige forhold inden for landbruget og samfundet.

Vi har ved Biogas Express opstillet de specifikke mål som biogas kan være med til at indfri og samtidig forsøgt at forklare hvordan:

Mål 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Med sin cirkulære økonomi, hvor affald og gylle fra blandt andet landbruget omsættes til både energi og gødning kan biogasindustrien være med til at skabe et bæredygtigt landbrug, hvor der tages højde for klima og miljø.


Mål 6: Rent vand og sanitet

Et problem inden for landbruget er, at grundvandet forurenes gennem rågylle, der udspredes på markerne. Men i biogasprocessen sker en omdannelse af nitrit til nitrat. Nitrat er den form af kvælstof, der er tilgængelig for planterne, hvorfor gødningsværdien øges i afgasset biomasse frem for rågylle. Derved bliver mere gødning optaget af planterne og udvaskningen til omgivelserne mindskes.


Mål 7: Bæredygtig energi – sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Selve biogassen, der kan anvendes både til fjernvarme, elektricitet eller til transport, er en bæredygtig energikilde, der netop er en del af et cirkulær-system, der udnytter affald og gylle.


Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Biogasanlæg kan være med til at skabe beskæftigelse inden for landbruget og vækst på gårdene, da der blandt andet gives mulighed for indtjening baseret på affald, efterafgrøder og gylle samt udbyttet forbedres på baggrund af den øgede udnyttelse af næringsstoffer


Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

Biogas består blandt andet også af organisk affald fra husholdninger og kan på den måde være med til at udnytte affald og rester som ressource.


Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion – sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Biogasproduktion er en vedvarende energiform, der anvender ellers uudnyttede ressourcer, der fungerer i sit eget CO2-neutrale kredsløb. Dertil er det vigtigt at der benyttes bæredygtige og etisk ansvarlig kilder, og at der gøres en indsats for, at hele processen bliver gjort endnu mere klimavenlig og bæredygtig i form af de køretøjer, der f.eks. transporterer affald og gylle m.m.


Mål 13: Klimaindsats

Den sidste giver formentlig lidt sig selv, men biogas er i særdeleshed med til at mindske drivhusgasserne i atmosfæren. Det gælder i særdeleshed metangas, lattergas og CO2 også er det med til at fordrive anvendelsen af fossile brændsler såsom naturgas, kul, diesel og benzin, hvilket er til stor gavn for klimaet.

Biogas kan være med til at imødekomme flere af FNs verdensmål

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen