Det nuværende system for oprindelsesgarantier opretholdes

Photo: DroneRune

Den 6. maj var en god dag for biogassen i Danmark. Der blev ved afstemning i folketinget besluttet, at det eksisterende system for oprindelsesgarantier skal bibeholdes. Der har været debat omkring hvorvidt biogasanlæg, der modtager støtte, efterfølgende skulle kunne sælge oprindelsesgarantier. Hvis dette system var blevet indført, ville det have betydet et voldsomt slag for den danske biogas industri.  

Den 23. marts skrev Biogas Danmark: 

En konfiskation af oprindelsesgarantierne for biogas, hvortil der udbetales støtte, vil medføre en kædereaktion af negative konsekvenser for både investorerne, klimaet og statens økonomi. 

Salget af oprindelsesgarantier udgør en væsentlig del af det beslutningsgrundlag, som har været afgørende for, at investorer og andre finansieringskilder har finansieret den øgede biogasproduktion i de senere år*”. 

Hos Biogas Express har vi nøje fulgt situationen og glæder os over, at vi nu kan se frem imod en fortsat udvikling af biogasbranchen samt det videre arbejde med at sikre bæredygtigt produceret biometan fra vores gode samarbejdsanlæg til vores kunder. 

https://www.biogas.dk/debat-konfiskation-af-oprindelsesgarantier-for-biogas-vil-faa-alvorlige-konsekvenser/ 

Det nuværende system for oprindelsesgarantier opretholdes
Rul til toppen