Minimal navneændring i lovgivningen – en enorm signalværdi for biogas

lovgivning biogas

Den 11. maj blev en måske uanseelig ændring vedtaget i lovgivning vedrørende den danske gasforsyning. En simpel navneændring bevirker at lovgivningen der tidligere hed ”lov om naturgasforsyning” fremadrettet hedder ”lov om gasforsyning”, og overalt erstattes ”naturgas” med ”gas”. 

Ordmæssigt virker ændringen måske minimal. Men, graver man dybere, ligger der en enorm betydning og anerkendelse i denne navneændring, der udspringer af den transformation, vi som samfund er inde i, og det faktum at gasforsyningen bliver grønnere og grønnere år for år. 

I 2020 var 16,9% af gasforsyningen dækket af biometan, og frem imod 2023 forventes denne andel at stige til 30%. 

Navneændringen siger det hele. I fremtiden taler vi ikke naturgasforsyning, men derimod gasforsyning af bæredygtigt biometan. 

Biogas Express følger med udviklingen hele vejen, og vi glæder os til fortsat at bidrage til udviklingen fremover. 

Minimal navneændring i lovgivningen – en enorm signalværdi for biogas
Rul til toppen