Halm er en vigtig spiller for fremtidens biogasproduktion

halm biogasproduktion

Den snart 10 år gamle politiske ambition, om at 50% af husdyrgødningen skulle håndteres i et biogasanlæg, ligger stadigvæk uforløst hen. I skrivende stund estimeres andelen af husdyrgødningen, der afgasses i den danske biogas sektor, at ligge på godt 25%. Det vil sige, der fortsat er et stort potentiale for mere biogasproduktion i Danmark. 

Ifølge Biogas Danmarks biogas Outlook 2021 vil biogassen helt kunne dække det danske gasbehov i 2030, hvis man målrettet arbejder henimod at 70% af husdyrgødningen finder vej til biogasanlæggene. Husdyrgødningen skal suppleres med halm, og det vil kræve en udvikling af teknikker, der skal muliggøre en større anvendelse af halm til biogas. Halmen er af afgørende betydning for fremtidens biogasproduktion. 

Biogas Express arbejder målrettet på at være med til at finde løsningerne på eksisterende problemstillinger og udfordringer og sikrer vores samarbejdspartnere er bekendt med den nyeste viden inden for området og er med helt fremme i udviklingen. 

Halm er en vigtig spiller for fremtidens biogasproduktion
Rul til toppen