Større dokumentationskrav til alle biogasanlæg

dokumentationskrav biogas

Med det nye VE-direktiv, der træder i kraft fra 1. juli, sker der en række ændringer for alle biogasanlæg. Disse ændringer er afhængige af, hvorvidt biogasanlægget har opgradering og er nettilsluttet, eller om biogasanlægget leverer gassen direkte til en gasmotor til el og varmeproduktion. 

For biogasanlæg med opgradering 

Her vil de nye krav primært omhandle ændringer i måden hvorpå CO2-fortrængningen af det producerede biometan udregnes. Det nye VE-direktiv giver biometan produceret på gylle en større vægtning i emissionsberegningerne. Derved håber man, at mere gylle og husdyrgødning vil finde vej til biogasanlæggene, og med blot godt 25%, af det samlede gyllepotentiale håndteret i biogasanlæggene i dag, er der et stort potentiale for yderligere udbygning af biogassektoren. 

Der stilles krav til drivhusgasbesparelse for alle nye biogasanlæg fra 2021. 

For biogasanlæg der leverer biogas til CHP-produktion 

Den største ændring vil ske for de anlæg, der leverer biogas direkte til gasmotorer, Combined Heat and Power (CHP) produktion med en effekt over 2 MW/200m3 i timen. Alle anlæg, uanset størrelse, der benytter støtteberettiget biogas skal nu i tillæg til den årlige biomasseindberetning have en såkaldt Verifikationserklæring. Denne erklæring udstedes af en akkrediteret instans, der kan auditere ISCC eller REDcert, og denne erklæring skal dokumentere, at biogasanlægget lever op til ekstra krav om begrænsning af brugen af energiafgrøder i produktionen. 

Man kan sidestille verifikationserklæringen med en ”light” REDcert- eller ISCC-certificering. Biogas Express har styr på alle facetter af disse nye krav og ønsker den lettest mulige overgang for alle biogasanlæg. Vi sidder klar til at hjælpe jer igennem denne transition og håber på meget godt samarbejde fremefter. 

Større dokumentationskrav til alle biogasanlæg
Rul til toppen