Stadig et stort potentiale for dansk biometan

biomethane

På TV2 News lørdag den 24. april 2021 lød det fra Klima og Miljøminister, Dan Jørgensen, at man går efter at øge mængden af biometan fra de nuværende godt 20% til 70% frem imod 2030. Denne ambition står i fint samspil med Biogas Danmarks notat fra juni 2020, hvori det estimeres at blot 20% af gyllen fra dansk landbrug afgasses i et biogasanlæg på nuværende tidspunkt. 

Produktionen af Biogas anvises en stor del af de forbedringer, der er fundet i de nyeste fremskrivninger for nedbringelse af Danmarks CO2-udledning. En udvidelse af produktionen af Dansk biometan, produceret af 2 generations biomasse fra landbruget, industri og samfund, skal fortsat være en af hjørnestenene i realiseringen af de danske målsætninger på klima- og energiområdet. 

Biogas Express står for værdiskabende brobygning mellem biogasanlæg og slutkunder. Vi ser hver dag frem til det fortsatte arbejde for den grønne omstilling. 

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

Stadig et stort potentiale for dansk biometan
Rul til toppen