Lancering af biogas som en del af produktporteføljen

Thorsø biogas

Biofuel Express A/S og Biogem APS har valgt at gå sammen om at stifte et fælles selskab i form af Biogas Express. Herved kombineres ekspertise inden for biogas med lidenskaben for den grønne overgang og bæredygtige brændstoffer.

Det betyder, at Biogas Express fremover vil kunne tilbyde biogas til virksomheder, der ønsker at forbedre deres klima og miljømæssige aftryk.


Fordelene ved biogas er mange, blandt andet skal det nævnes, at:

  • Biogasproduktion fungerer som en cirkulær økonomi.
  • Biogas vil være i stand til delvist at erstatte naturgas og har mulighed for at blive transporteret rundt i landet i det store naturgasnet, der allerede findes.
  • I flere undersøgelser har biogasproduktion vist sig at være den billigste metode til at reducere drivhuseffekten.
  • Biogasanlæg hjælper også med at skabe beskæftigelse i landbruget, hvor der er behov for nye jobs flere steder.
  • Anvendelsen af ​​afgasset gødning som næringsstoffer til jorden i stedet for rå gødning betyder også, at produktionen af ​​lattergas i jorden reduceres. Dette er også vigtigt for at reducere klimapåvirkningen.
  • Biogas kan hjælpe med at fortrænge fossile brændstoffer som kul, diesel eller benzin.
  • Afgasset gødning lugter langt mindre end rå gødning. Det producerer derfor færre lugtgener i forbindelse med udspredning af husdyrgødning på markerne.

Du kan se alle fordele her.

Du er velkommen til at kontakte os for at finde ud af mere om dine muligheder for konvertering til en fossilfri transport ved hjælp af biogas.

Knud Boesgaard
Telefon: +45 61 71 88 11

Martin Sebastian Agdal
Telefon: + 45 29 26 41 22


E-mail: mail@biogas-express.com

Lancering af biogas som en del af produktporteføljen
Rul til toppen