Nyheder

Minimal navneændring i lovgivningen – en enorm signalværdi for biogas

Den 11. maj blev en måske uanseelig ændring vedtaget i lovgivning vedrørende den danske gasforsyning. En simpel navneændring bevirker at lovgivningen der tidligere hed ”lov om naturgasforsyning” fremadrettet hedder ”lov om gasforsyning”, og overalt erstattes ”naturgas” med ”gas”.  Ordmæssigt virker ændringen måske minimal. Men, graver man dybere, ligger der en enorm betydning og anerkendelse i denne navneændring, der udspringer af den transformation, vi som samfund er inde i, og det faktum at gasforsyningen bliver grønnere […]

Det nuværende system for oprindelsesgarantier opretholdes

Den 6. maj var en god dag for biogassen i Danmark. Der blev ved afstemning i folketinget besluttet, at det eksisterende system for oprindelsesgarantier skal bibeholdes. Der har været debat omkring hvorvidt biogasanlæg, der modtager støtte, efterfølgende skulle kunne sælge oprindelsesgarantier. Hvis dette system var blevet indført, ville det have betydet et voldsomt slag for den danske biogas industri.   Den 23. marts skrev Biogas Danmark:  ”En konfiskation af […]

Stadig et stort potentiale for dansk biometan

På TV2 News lørdag den 24. april 2021 lød det fra Klima og Miljøminister, Dan Jørgensen, at man går efter at øge mængden af biometan fra de nuværende godt 20% til 70% frem imod 2030. Denne ambition står i fint samspil med Biogas Danmarks notat fra juni 2020, hvori det estimeres at blot 20% af gyllen […]

Biogas har en central placering i indfrielsen af 2030-klimamålsætningen

Biogassektoren i Danmark bliver i anslået til at have en væsentlig effekt i forhold til realiseringen af målsætningen om en 70% CO2-reduktion i 2030, svarende til 20 mio. ton CO2-ækvivalenter. I klimarådets nyeste evaluering af de seneste politisk vedtagne indsatser på klima- og energiområdet, der samlet set skal nedbringe emissionerne med 7,2 mio. ton CO2-ækvivalenter, […]

Hvordan fungerer biogas egentlig som cirkulær økonomi?

I forbindelse med vores biogaslancering er der også blevet brugt tid på at få visualiseret, hvor biogassen kommer fra, og hvordan den bliver produceret, hvilket der er kommet følgende resultat ud af: I selve biogasanlægget blandes gødning, affald og slam i modtagertanken. Derefter opvarmes det blandede materiale til ml. 38 og 52 grader og bliver […]

Biogas Express får ny adresse i Danmark

Biogas Express’ grønne vokseværk forsætter, og som en naturlig del af den udvikling, skifter vi mandag d. 16. november de vante kontorrammer ud med større og bedre lokaler hos House of Makeen Energy. Vores fremtidige adresse bliver Alsvej 21, 8940 Randers SV. Den nye adresse inkluderer blandt andet flere mødelokaler, bedre kontorareal og ikke mindst […]

Esbjergs skraldebiler bliver grønne

Mandag morgen d. 21. september rullede 22 nye skraldebiler ud på gaderne i Esbjerg Kommune. Bilerne kører på biogas og sparer miljøet for mere end 600 tons CO2 om året. Vi er stolte over Marius Pedersen har valgt at bruge os som samarbejdspartnere i forbindelse med biogasleveringen, hvor biogassen produceres på Ølgods biogasanlæg. I forbindelse […]

Rul til toppen