Nyheder

Afklaring: situationen i Ukraine

Ruslands invadering af Ukraine berører os alle i mere eller mindre grad. Priserne stiger, efterspørgslen på alternativ energi stiger, og ikke mindst fokusset på naturgas og gas i særdeleshed er også steget drastisk. Som en virksomhed der netop beskæftiger sig med gas, om end den grønne slags, kan det stadig ikke undgås at have indflydelse […]

En sidste notits fra Biogas Express-teamet inden jul og nytår

År 2021 er ved at være omme, og fornyeligt er der fra 16. december 2021 blevet offentliggjort et helt nyt udspil til den grønne gasstrategi. Heri bliver ”biogas” nævnt 206 gange på 40 sider. Det indikerer kraftigt at biogas er et element i fremtidens grønne energisystem. Hos Biogas Express kunne vi ikke være mere enige. […]

Hvad er forskellen egentlig på biogas og naturgas?

Egentlig burde det jo sige lidt sig selv, hvad forskellen på et fossilt og et ikke fossilt produkt er, men ordet ”naturgas” kan hurtigt forvilde selv det fleste. For burde det ikke være et naturligt produkt? Men fakta er dog at naturgas er et fossilt brændstof, der ikke er kommet op til overfladen særlig naturligt.   […]

Halm, den gyldne underudnyttede biomasse til biogas

Overalt hvor der dyrkes kornafgrøder, uanset om det er hvede til brød eller byg til øl, om det er i Danmark, Tyskland eller Schweiz, vil der altid være en sidestrøm af halm. Primært halm (tørt og lagerstabilt) er et vidunderligt produkt med så forskellige derivater som foder og strøelse til dyr, cellulose til emballagematerialer og […]

Power2X – Fremtidens nye og vedvarende energikilde

Power2X er på de fleste energiinteresseredes læber. Udsigten til et markant anderledes energisystem, hvor vi får vores energi fra mange forskellige kilder og teknologier er enormt interessant. Produktion af elektricitet har historisk set været en begrænsende faktor. Med de seneste årtiers udvikling af vedvarende energikilder som vind og sol, der producerer, når vinden blæser og solen […]

Biogas kan være med til at imødekomme flere af FNs verdensmål

Biogas og biogasindustrien kan være med til at imødekomme flere af FNs verdensmål og skabe bæredygtige forhold inden for landbruget og samfundet. Vi har ved Biogas Express opstillet de specifikke mål som biogas kan være med til at indfri og samtidig forsøgt at forklare hvordan: Mål 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt […]

Større dokumentationskrav til alle biogasanlæg

Med det nye VE-direktiv, der træder i kraft fra 1. juli, sker der en række ændringer for alle biogasanlæg. Disse ændringer er afhængige af, hvorvidt biogasanlægget har opgradering og er nettilsluttet, eller om biogasanlægget leverer gassen direkte til en gasmotor til el og varmeproduktion.  For biogasanlæg med opgradering  Her vil de nye krav primært omhandle ændringer i måden hvorpå CO2-fortrængningen af […]

Halm er en vigtig spiller for fremtidens biogasproduktion

Den snart 10 år gamle politiske ambition, om at 50% af husdyrgødningen skulle håndteres i et biogasanlæg, ligger stadigvæk uforløst hen. I skrivende stund estimeres andelen af husdyrgødningen, der afgasses i den danske biogas sektor, at ligge på godt 25%. Det vil sige, der fortsat er et stort potentiale for mere biogasproduktion i Danmark.  Ifølge Biogas Danmarks biogas Outlook 2021 vil biogassen […]

Rul til toppen