Nyheder

Det nuværende system for oprindelsesgarantier opretholdes

Den 6. maj var en god dag for biogassen i Danmark. Der blev ved afstemning i folketinget besluttet, at det eksisterende system for oprindelsesgarantier skal bibeholdes. Der har været debat omkring hvorvidt biogasanlæg, der modtager støtte, efterfølgende skulle kunne sælge oprindelsesgarantier. Hvis dette system var blevet indført, ville det have betydet et voldsomt slag for den danske biogas industri.   Den 23. marts skrev Biogas Danmark:  ”En konfiskation af […]

Dagen, der sætter ekstra fokus på planetens velbefindende, starter i morgen

I morgen d. 22. april er det tid til den årlige ”Earth Day”, som er med til at sætte planeten og aktuelle problematikker på dagsordenen. Dagen vil på grund af Corona i år foregå virtuelt, men vil stadig blive spækket med både workshops, paneldiskussioner og live optrædener under emnet ”Restore our Earth”. Du kan læse […]

Biogas har en central placering i indfrielsen af 2030-klimamålsætningen

Biogassektoren i Danmark bliver i anslået til at have en væsentlig effekt i forhold til realiseringen af målsætningen om en 70% CO2-reduktion i 2030, svarende til 20 mio. ton CO2-ækvivalenter. I klimarådets nyeste evaluering af de seneste politisk vedtagne indsatser på klima- og energiområdet, der samlet set skal nedbringe emissionerne med 7,2 mio. ton CO2-ækvivalenter, […]

Hvordan fungerer biogas egentlig som cirkulær økonomi?

I forbindelse med vores biogaslancering er der også blevet brugt tid på at få visualiseret, hvor biogassen kommer fra, og hvordan den bliver produceret, hvilket der er kommet følgende resultat ud af: I selve biogasanlægget blandes gødning, affald og slam i modtagertanken. Derefter opvarmes det blandede materiale til ml. 38 og 52 grader og bliver […]

Biogas Express får ny adresse i Danmark

Biogas Express’ grønne vokseværk forsætter, og som en naturlig del af den udvikling, skifter vi mandag d. 16. november de vante kontorrammer ud med større og bedre lokaler hos House of Makeen Energy. Vores fremtidige adresse bliver Alsvej 21, 8940 Randers SV. Den nye adresse inkluderer blandt andet flere mødelokaler, bedre kontorareal og ikke mindst […]

Esbjergs skraldebiler bliver grønne

Mandag morgen d. 21. september rullede 22 nye skraldebiler ud på gaderne i Esbjerg Kommune. Bilerne kører på biogas og sparer miljøet for mere end 600 tons CO2 om året. Vi er stolte over Marius Pedersen har valgt at bruge os som samarbejdspartnere i forbindelse med biogasleveringen, hvor biogassen produceres på Ølgods biogasanlæg. I forbindelse […]

Rul til toppen